Ho hlokahala eng ho felisa tlhekefetso ea basali le bana?

Lilemong tsena tsa morao-roa, koli-ea-malla ha e hlomole. Banna ba fetohile liphiri ha basali le bana e le linyamatsana, lefatše ke letamo la mali a liretlo, ekaba re entse eng naa?

Ntoa khahlanong le tlhekefetso ea basali le bana e fetohile puo fela e tloaelehileng ’me e sa reng letho ho batho ba bang. Lefatše, ka mekhatlo e fapaneng le ka mekhoa e fapaneng ea liphatlalatso, le nkile bohato ho ema toantšong ea liketso tsohle tse soto tse hanyang le ho hatakela litokelo tsa botho, empa sena ha se bonahale se ea moriting.

Ke nakong ena ea ho pharalla le ho ata hoa kokoana-hloko ea Corona ho bonahalang joale litlhaseso tsa basali le bana li totile. Sena se bitsetsa mebuso ea lefatše ka kakaretso mosebetsing oa ho hata ka matla ho sireletsa batho ba batšehali khahlanong le lipeto le lipolao tse sehloho, ’me Lesotho ha lea salla morao litabeng tsena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *