THUTO KA KABO EA MAFA


Liqabang tse ngata ka malapeng, li bakoa ke tsekisano ea mafa ao bafu baa siileng ha ba thoba lefatšeng le ka koano. Bang ba hlalefileng eba ba tla etsa hore mafa a bona a abuoe ka toka ho latela kamoo ba ratang ka teng le hona ho qoba hore bao ba setseng ba sale baa tsekisana. Re bile le pusisano le setsibi sa taba ena ea kabo ea mafa eleng Mofumahali Tholoana ’Mammatli Hlapisi ho hlaha lekhotleng le phahameng e le motlatsi oa ’Maseterata (Assistant Master of the High court Lesotho).

Mafa ke leruo kapa thepa eo mofu a neng a ena le eona ha a ntse a phela. Thepa ena o e siela beng ka hae ba tlang ho sala e le hona hore ba tle ba sale ba e sebelisa ho phela. Mofumahali Hlapisi o hlalosa ha molao oa kabo ea mafa habeli eleng oa Sesotho le oa Sekhooa. O hlalosa ha ona oa Sesotho o sebelisoa ke Basotho ba phethang meetlo ea Sesotho le ho phela Bosotho. Ha ona oa Sekhooa o sebetsa ho Basotho ba khethileng ho ikamahanya le tsoelo pele ka ho phela ka meetlo ea lichaba tse ling.

Molao oa Sesotho kahar’a Molao oa Morena Lerotholi o re ngoana oa pele e motona oa mosali ea nyetsoeng pele ke ena mojalefa. Sesotho se lumelletse monna hore aka nyala basali ba fetang bonngoe. Ha hoka etsahala hore monna ea nyetseng sethepu a hloke ngoana e motona ka lelapeng la pele, o na le tokelo ea ho ea lelapeng le leng leo ho nang le ngoana oa moshanyana eo a tla fuoa bojalef

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *