LEBOLLO LA BASETSANA BA BASOTHO


Lebollo ke moetlo oa Basotho, ke sekolo sa baroetsana mooba ithutang mesebetsi le maelea bophelo. Ke moetlo o hlokang hoatameloa ka hlokolosi le tlhompho ekholo. Batho ba buang ka moetlo on aba o phethile kapa basa o phetha ba lokelake ho bua ka hlompho e kholo.

Dr. Palesa Khotso (‘M’e ‘Mabohlokoa Khanyetsi) e le setsibi litabeng tsameetlo, lipuo le lingoloa tsa se Afrika,hape e le morupeli Univesithing ea Freistata lekaleng la lipuo le lingoloa tsa SeAfrika o re otlollela litaba tsa lebollo labasetsana. O re moetlo o na oa lebolloo tiisa le ho tetebetsa boitsebo. Eena ha a itlhalosa o re ke Mofokeng oa ha ‘Mapatsa, oa ha Lemphane, motho oa ‘Mamatlapana-ribolla. Phokeng ha horuuoe khomo e phatšoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *