Mofumahali ‘Manthatisi: Mosali oa pele oa ho ba Morena


O tsoetsoe ka selemo sa1784 ele Monyaluoe, morali oa Phenya Mothaha eo e leng morena oa Basia. E mong oa bana ba bo ea tummeng ke Morena Letlala ea tsebahalang ka ho qala lintoa le Morena Moshoeshoe.

Joaloka ngoana oa mosetsana,Monyaluoe o ne a le molelele, a lemotle ebile e le tšehlana. Bosehlana bo tloaelehileng e le ‘yellowbone’ kajeno. Ka selemo sa 1800, Monyaluoe a nyaloa ke Morena Mokotjo e leng morena oa Batlokoa. Lenyalong leo, a itsibula ka ngoana oa ngoanana ea bitsoang Nthatisi. A tlameha ho fetoleloa lebitso la hae ka moetlo ‘me ea eba ‘Manthatisi. Kamorao ho lilemo tse ‘ne, ka selemo sa1804, a tsoala mora eo a ileng a moreha Sekonyela. A boela a tsoala moraea bitsoang ‘Mota.

Ka selemo sa 1813, ntate matsaleoa Mofumahali ‘Mantha􀆟 si e lengMorena Motonosi a lahleheloake bophelo ka lebaka la botsofali.Selemong se hlahlamang sa 1814, mora oa Morena Motonosi hape e le monna oa Mofumahali ‘Manthatisi,Morena Mokotjo a lahleheloa ke bophelo a le lilemo li 27. Ka nako eo, Khosana Sekonyela e ne e le eena ea ka lulang setulo sa borena empa o ne a le lilemo li 10. Sena sa baka sekheo ka har’antlo ea borena ba Batlokoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *